Мерки срещу COVID-19 в Индия:

Правителството на Индия е въвело ограничителни мерки в страната, във връзка с епидемията от COVID-19. Всички международни пътнически полети са преустановени до второ нареждане. Осъществяват се единствено специални/евакуационни полети: https://india.diplo.de В Индия е разрешено влизането само на определени категории чужди граждани при наличие на документ удостоверяващ специалния статут на пътуващия и новоиздадена или подновена виза от съответното индийско посолство.
Всички влизащи в Индия чужденци задължително преминават институционална карантина за минимален период от 14 дни за своя сметка.
Препоръчваме на българските граждани при съществена необходимост да се свържат задължително със съответното индийско дипломатическо представителство за актуална информация.
Препоръчваме на намиращите се в Индия български граждани да обмислят възможността да напуснат страната, във връзка със сериозните рискове за тяхното здраве, предвид бързо увеличаващия се брой заразени с COVID-19 и почти изчерпания капацитет на болниците в големите градове.