Мерки срещу COVID-19 в Испания

Българските граждани могат да пътуват до и от Кралство Испания без ограничения. От 1 юли, ако летите до Испания е задължително да попълните и подпишете FCS(Формуляр за здравен контрол), свързан с вашето пътуване, независимо от вашата националност, възраст или други съображения. Този формуляр трябва да бъде попълнен от всеки от пътниците, които ще бъдат натоварени на борда с цел осигуряване на точността и коректността на предоставената информация. В случай, че пътникът е непълнолетен или лице с увреждания, формулярът може да бъде попълнен от неговия придружител, който ще отговаря за истинността на предоставената информация.

Формулярът за здравен контрол можете да намерите тук: https://www.spth.gob.es/https://www.spth.gob.es/