Мерки срещу COVID-19 в Италия

Италианското правителство удължи до 7-ми октомври 2020 г. задължението за 14-дневна карантина за пътуващите до Италия, които в предходните 14 дни са пребивавали или преминавали транзитно през територията на България и Румъния.
Изключение от карантината се допуска за:
- екипажи на превозни средства;
- пътуващ персонал;
- движение от и към Сан Марино и Ватикан;
- служебни пътувания, които са уредени от специални протоколи за сигурност и са одобрени от компетентните медицински власти;
- пътувания по неотложни причини, вкл. участие в спортни мероприятия и изложения от международно ниво, след предварителното разрешение на Министерството на здравеопазването и при представяне, в момента на качване в транспортното средство в началната точка на пътуване, на документ, удостоверяващ отрицателен тест за COVID-19, направен до 72 часа преди влизането на италианска територия;
Няма ограничения при летищен транзит, в случай, че лицето не напуска транзитната зала на летището.
Влизащите в Италия от България пътници, следва да попълнят декларация, която им се предоставя на борда на самолета или на ГКПП. Декларацията съдържа информация за адреса, на който лицето ще пребивава и ще изпълнява карантината.
В случай, че пътникът няма възможност да ползва индивидуален транспорт за придвижването си от ГКПП до мястото на пребиваване, администрацията на „Гражданска защита“ определя условията за придвижване и мястото, на което да се осъществи карантината.

Също така, следва да имате предвид, че Министерството на здравеопазването на Италия забрани със заповед влизането и транзитното преминаване през територията на страната на лица, които в предходните 14 дни са пребивавали или преминавали транзитно през следните държави: Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босна и Херцеговина, Чили, Кувейт, Северна Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу, Доминиканска Република, Сърбия, Косово, Черна гора. Забраната не се отнася за лица с постоянно местожителство в Италия.

В допълнение на горното, считано от 09 юли т.г. всеки, който влиза на територията на Италия, е длъжен да предостави на превозвача или на полицейските власти, в случай на проверка, собственоръчно попълнена декларация, която може да бъде изтеглена на следния адрес на министерството на външните работи и на международното сътрудничество на Италия:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_rientro_da_estero_08_07_2020_-_eng_0.pdf - на италиански език

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_rientro_da_estero_17_luglio_eng.pdf - на английски език