Във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19 в континентален Китай, считано от дата 28 март 2020 г. е наложена забрана за влизане в страната, като е отменена валидността на всички издадени до тази дата визи, както и на всички валидни разрешения за пребиваване. Преустановено е действието на всички безвизови транзитни режими. За влизане в страната по хуманитарни и други неотложни причини е необходимо да се кандидатства за нови визи в китайските посолства по света, като към дата 10 август 2020 г. МВнР на Китай обяви, че постепенно ще започва издаването на визи за по-широк кръг от лица с цел възобновяване на икономическите и други неотложни дейности, а притежателите на валидни визи и разрешения за пребиваване ще могат да кандидатстват за тяхното подновяване безплатно. На всички лица, пристигнали в страната, се прави PCR тест и независимо от резултата се прилага задължителна 14-дневна карантина в определени от властите места за сметка на пътуващите. Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване в Китай, освен по гореизброените причини, да се информират подробно за актуалната обстановка в страната, а по отношение на визовия режим да потърсят съдействие и информация от най-близкото китайско посолство или консулство.

В САР Хонконг, в САР Макао и в Тайван има забрана за влизане на чуждестранни граждани до второ нареждане, като транзитът и изключенията за определени категории пътници се определят от властите в съответния административен район.