Мерки срещу COVID-19 в Португалия

Българските граждани могат да пътуват до Португали без ограничения.

Разрешава се влизането на територията на Португалия на граждани на държави членки на Европейския съюз (ЕС) и на страни от Шенгенското пространство чрез полети от държави членки на ЕС и "Шенген". При влизане на португалска територия пътниците са длъжни да попълват декларация, в която, освен други данни, посочват държавата, от която пътуват и адрес, на който ще отседнат в Португалия. За пристигащите в Португалия режим на карантина може да бъде наложен по усмотрение на здравните власти в конкретни случаи, по тяхна преценка. При влизане в страната пристигащите попълват декларация по съответен образец, като е важно да се има предвид, че е една от задължителните за попълване графи е адрес на пребиваване. За повече информация посетете следния линк.