Мерки срещу COVID-19 в Норвегия:

Изискване за отрицателен тест или ваксинация: Отрицателен PCR-тест, до 24ч преди пътуването и тестване на летище. Деца под 12г са освободени от това изискване.

Изискване за формуляр: Онлайн регистрация преди пътуването тук

Изискване за карантина: Да, 10-дневна карантина

Изискване при транзит: Не

Изискване при завръщане в България: Представяне на един от следните документи: сертификат за поставена ваксина, ако са минали 14 дни от втората доза; ИЛИ документ за прекарана инфекция (положителен тест) за периода от 15-тия до 180-тия ден от теста; ИЛИ отрицателен PCR-тест, до 72ч/ бърз антиген тест до 48ч преди влизане в страната.

 

Мерки срещу COVID-19 в Швеция:

Изискване за отрицателен тест или ваксинация: Отрицателен PCR тест, до 48ч преди пътуването. Лица под 18г са освободени от това изискване.

Изискване за формуляр: Не

Изискване за карантина: Не

Изискване при транзит: Не

Изискване при завръщане в България: Представяне на един от следните документи: сертификат за поставена ваксина, ако са минали 14 дни от втората доза; ИЛИ документ за прекарана инфекция (положителен тест) за периода от 15-тия до 180-тия ден от теста; ИЛИ отрицателен PCR-тест, до 72ч/ бърз антиген тест до 48ч преди влизане в страната.

 

Мерки срещу COVID-19 във Финландия:

Изискване за отрицателен тест или ваксинация: Отрицателен PCR тест, до 72ч преди пътуването. Деца под 12г са освободени от това изискване.

Изискване за формуляр: Не

Изискване за карантина: Не е задължителна, а препоръчителна 14-дневна карантина

Изискване при транзит: Не

Изискване при завръщане в България: Представяне на един от следните документи: сертификат за поставена ваксина, ако са минали 14 дни от втората доза; ИЛИ документ за прекарана инфекция (положителен тест) за периода от 15-тия до 180-тия ден от теста; ИЛИ отрицателен PCR-тест, до 72ч/ бърз антиген тест до 48ч преди влизане в страната.