Мерки срещу COVID-19 в Турция

Информация за здравния протокол COVID–19 в Турция:
На летище Анталия ръководството контролира COVID–19 симптоми (треска, смъркане, кашлица). Тест установяващ наличитето или липсата на SARS–COV–2/COVID–19 не е задължителен.
Ако клиентите имат симптомите – тестът е задължителен. Ако тестът на Covid на клиента е положителен, има болници в Анталия, пригодени за справяне с вируса. В такъв случай е необходимо незабавното отвеждане на госта в болницата.
Ако клиентът има положителен тест, но няма нужда от лечение – той трябва да бъде под карантина 14 дни. Ако клиентът се разболее по време на настаняването си, хотелът трябва да осигури изолирано помещение за клиенти, а Туроператорът трябва да организира билет за завръщане в родната страна на госта.
Ако клиентът се нуждае от лечение, това зависи от неговата застраховка при болест. Ако застрахователят покрива лечение от COVID–19 – целият процес минава от застрахователна компания, но ако не покрива от нея COVID–19, клиентът трябва да заплати за това сам. В тази ситуация препоръчваме на клиентите да имат застраховка, която покрива разходите на COVID–19.