Мерки срещу COVID-19 в Унгария:

Информираме ви, че унгарското правителство е взело решение да затвори, считано от 1 септември 2020 г., границите на страната за чужденци, като въвежда отново мерките за защита на границите, които са били в сила по време на първата вълна на коронавирусната епидемия. Съгласно новите правила, чуждите граждани (включително българските) нямат право да влизат в Унгария, с някои изключения:
-    по хуманитарни причини;
-    участие в съдебно производство, удостоверено от съд;
-    бизнес цел или друг вид извършване на трудова дейност;
-    дейност, свързана с транспорт, удостоверена от работодател;
-    семейно събитие: сватба, кръщене, погребение, полагане на грижи за роднина;
-    участие в значителни международни спортни, културни или религиозни събития;
-    друга причина, подлежаща на специално разглеждане.

Българските граждани могат да преминават транзитно през територията на Унгария като при влизане на границата ще бъдат подложени на медицински преглед и ако няма съмнение за инфекция с COVID-19, пътуващите могат да преминат, ако:
    - отговарят на шенгенските условия - притежават валиден паспорт или лична карта;
    - могат да докажат целта на пътуването си и държавата по местоназначение;
    - е разрешено влизането им в следващата държава на транзит/държава по местоназначение.

Транзитно преминаващите трябва да останат на определените транзитни маршрути за пътуване, могат да спират само на определените бензиностанции и паркинги и следва да имат предвид, че срокът за транзит е не повече от 24 часа.

Транзитът на автобуси и товарни автомобили остава, както и досега - без нови изисквания.

Българските граждани могат да подават лично, по електронен път и с приложени документи, удостоверяващи основанието за влизане в Унгария, заявление за разрешение по изключение за влизане в Унгария на интернет страницата на унгарската полиция - www.police.hu. Заявлението може да се подава на унгарски или английски език. На същата страница може да бъде намерена и
информация за граничните пунктове, задължителните транзитни маршрути, определените бензиностанции и паркинги, които следва да се използват.

При транзитно преминаване не се изисква отрицателен тест за COVID 19 и не се налага карантина. Транзитното преминаване следва да бъде осъществено без забавяне по определените за това маршрути, които може да откриете на следния уеб адрес: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo.