Мерки срещу COVID-19 в Гърция:

Изискване за отрицателен тест или ваксинация: Трябва да се изпълни едно от посочените условия:
• Негативен PCR тест направен най-късно 72 часа преди пътуването;
• Сертификат за ваксинация, който се счита за валиден 14 дни след 2-ра игла;
• Позитивен PCR или антигенен тест, който може да се ползва най-рано 60 дни, след като туристът е бил позитивен, и най-късно до 270 дни.
Деца под 5 години са освободени от изискванията.

Изискване за формуляр: ДА, PLF форма, с генериран QR код, 24 часа преди пътуването: тук

Изискване за карантина: Не

Изискване при транзит: Не се изисква PCR тест ако не се напуска транзитната зона на летището.

Изискване при завръщане в България: Представяне на един от следните документи: сертификат за поставена ваксина, ако са минали 14 дни от втората доза; ИЛИ документ за прекарана инфекция (положителен тест) за периода от 15-тия до 180-тия ден от теста; ИЛИ отрицателен PCR-тест, до 72ч/ бърз антиген тест до 48ч преди влизане в страната.