Мерки срещу COVID-19 в Сингапур

От 3 юни се допускат чуждестранни граждани да преминават транзит през Сингапур, но забраната за влизането им в страната остава. Изключенията са подобни на тези в Индонезия. Необходимо е одобрение за влизане за всички притежатели на дългосрочни пропуски (визи) издадени от ICA (т.е. Пропуск за дългосрочно посещение (LTVP) или Студентски пропуск (STP), или In-Principle Approval (IPA) писма за LTVP / STP), които планират за да влязат в Сингапур от която и да е държава, трябва да получат разрешение от съответната агенция преди да започнат своето пътуване. Необходима е също така и здравна декларация. Пътуващите са обект на 14-дневна задължителна карантина.

Мерки срещу COVID-19 в Индонезия

Налице е забрана за влизането и преминаването транзит на чуждестранни граждани на територията на Република Индонезия, с някои изключения. Пристигащите в страната следва да носят със себе си здравен сертификат, в който е записан негативен резултат от проведен COVID-19 PCR тест, за да им бъде позволено да осъществят самоналожена карантина в техните резиденции/домове. Страната е в обявен от местните власти „преходен период“. По време на "преходния период" някои икономически дейности ще могат да се възобновят.

Що се отнася до провинция Бали, на основание на официално съобщение, публикувано от губернатора на Бали, провинцията няма да допуска туристи поне до края на годината (конкретна дата не е посочена). Важно е да се отбележи, че решението дали да се отвори о. Бали за международен туризъм, ще зависи от оценката на епидемичната обстановка както на територията на провинцията, така и в световен мащаб.

Мерки срещу COVID-19 в Малайзия

Извънредното положение в Малайзия е в сила до 9 юни т.г. Има забрана за чуждестранните граждани да влизат в страната с някои изключения. Изисква се да бъде попълнен и формуляр. Формулярите могат да бъдат изтеглени от следните уебсайтове: www.kln.gov.my www.nadma.gov.my www.imi.gov.my www.moh.gov.my www.mot.gov.my www.motac.gov.my  Чужденците (притежаващи предварително одобрение от Министерството на имиграцията в Малайзия) са длъжни да получат писмо за одобрение от Имиграционните власти в Малайзия, което да бъде предоставено на Малайзийската висша комисия или консулство. Пътниците без писмо с одобрение няма да могат да се регистрират за полет. Пътуващите са обект на 14-дневна задължителна карантина.